„Витоша“ е първият парк в България и на Балканския полуостров. Той има площ близо 21 000 хектара, включва 2 резервата – Бистришко бранище и Торфено бранище, и многобройни природни забележителности. Неговото голямо теренно и природно разнообразие винаги е привличало природолюбители и туристи. Този интерес и възможност за посещение се засилва и от непосредствената близост на планината до столицата. Паркът предлага възможности да практикуване на изключително голямо разнообразие от спортове: конна езда, ски и сноуборд, катерене, алпинизъм и други.

В него е изградена гъста мрежа от пътища, хижи, почивни домове, лифтове, ски писти и ски-влекове. Въпреки силния антропогенен натиск, във Витоша се е запазило едно учудващо високо биологично разнообразие. Растителният свят на природен парк Витоша е изключително богат и многообразен. Установени са около 500 вида сладководни водорасли, 805 вида гъби, над 360 вида лишеи и мъхове, 1489 вида висши растения. Планината Витоша се характеризира с изключително разнообразна фауна. Тя е определена за представително място с уникални съобщества на безгръбначни животни. На територията на парка през различните сезони могат да се наблюдават близо 200 вида птици.

На територията на парка се намира „Алея на билките“.

Пътеката е маркирана с 40 броя дървени табели с мисли на Петър Димков за природата. Обособени са кътове за отдих с пейки, масички и беседки. На информационните табели, съпровождащи ни по цялата алея, е дадена подробна информация за лечебните растения на Витоша, както и начините и нормите за бране на билки за лични нужди. На пет места на Витоша са разположени мобилни къщички с библиотеки на открито, по инициатива на Столична библиотека. Те могат да бъдат намерение в Дендрариума, в детския екостационар „Бели брези“, „Момина скала“, хижа „Алеко“ и Черни връх.

Боянска църква

Боянската църква „Св. св. Никола и Панталеймон” (Х в.) е разположена на границата на парка и е включена в листата на световното културно наследство на ЮНЕСКО.

Витоша предлага изключително разнообразни проходни маршрути. Тя дава възможносто за подходи от различни места, като: с. Боснек, м. Златни мостове, кв. Симеоново, кв. Бояна, с. Бистрица, както и директни изкачвания на Черни връх.

Симеоновски езера, Златните мостове и „Копитото“

На територията й се намират различни природни богатства, чрез които можем само да загатнем за нейното великолепие и разнообразие. Симеоновските езера, които се намират на около 10 минути от хотела, са се превърнали в любимо място за отдих. До самите езера има шезлонги, а отделно е обособен и кът с маси, пейки и беседки.

Местността „Златни мостове“ представлява най-голямата каменна река в района. Местността е свързана с павиран път до столицата, както и няколко хижи, намиращи се в планината, и често е използвана като отправен пункт към някои от най-известните забележителности на Витоша: Черни връх, Копитото, Боянски водопад, Владая и други.

Местността „Копитото“ е разположена на около 1350 метра надморска височина. Там е изградена и телевизионната кула „Копитото“, която обслужва София и Софийска област. Точно в подножието на кулата се открива панорамна гледка към София.